0 117 821444 පෙ.ව 8:30 - ප.ව 5:30, සඳුදා - සිකුරාදා
7, 1/1 Cotta Terrace,
Colombo 00800

ආපසු ගෙවීම්

1

නොමිලේ මාර්ගගත කාඩ්පත් ගෙවීම!

ක්ලික් කර ගෙවීම් කරන්න

 • මිනිත්තු කිහිපයකින් අපගේ ගිණුමට මුදල් හර වනු ඇත.
 • කිසිදු ශාඛාවක් කරා යාමට ඔබගේ කාලය වැය කිරීමට අවශය නොවේ. සම්පුර්ණයෙන්ම පැය 24ම අන්තර්ජාල මාර්ගගතව ඇත.
 • 100% ආරක්ෂිතයි! අපි බැංකු ආරක්ෂණ සහතිකය භාවිතා කරමු.
 • අපගේ පාරිභෝගිකයින්ගෙන් 90%ක් කොමිස් මුදලින් 0%ක් සමඟින් මාර්ගගත කාඩ්පත් ගෙවීම භාවිතා කරයි!
‘Lotus Loan’ අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.
ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඇතුලත් කරන්න.
ගෙවිය යුතු මුදල සහ ඊමේල් ලිපිනය ඇතුළත් කරන්න.
කාඩ්පත් විස්තර ඇතුළත් කරන්න
×
2

බැංකු තැන්පතු  (බැංකු ගාස්තුවක් අය කළ හැකිය ~30-100 Rs)

එක් ක්‍රමයකින් තෝරා ගැනීමෙන් ඔබට අපගේ ගිණුමට මුදල් තැන්පත් කළ හැක.


 • ඔබගේ අන්තර්ජාල බැංකුව භාවිතා කරන්න ("මුදල් හුවමාරුව" කොටස වෙත ගොස් "තුන්වන පාර්ශව ගිණුම් හුවමාරුව" තෝරන්න.
 • ATM/CDM යන්ත්ර භාවිතා කරන්න
 • මුදල් අයකැමි හරහා ඕනෑම බැංකු ශාඛාවක මුදල් තැන්පත් කරන්න.
බැංකුවේ නම: සම්පත් බැංකුව
ශාඛා නාමය: සම්පත් බැංකුව ප්‍රධාන ශාඛාව
ගිණුමේ නම: Zephyr Solutions (PVT) LTD.
ගිණුම් අංකය: 0029 3003 4692
3

Pay&Go kiosks  (කිසිඳු අමතර ගෙවීකින් තොරව)

 • ඔබට ඕනෑම Pay&Go kiosks ජාලයක් හරහා ඔබේ ණය ආපසු ගෙවිය හැක.

  ලගම ඇති Pay&Go Kiosk සොයාගැනිමට ක්ලික් කරන්න

  දැන්ම Pay&Go හරහ ගෙවිම් කිරිමට ක්ලික් කරන්න